ul. Śląska 30

Gdańsk 80-389

e-mail: biuro@maz-polska.eu

NIP 852 050 09 83
REGON001398849
Numer KRS 0000233857
Kapitał zakładowy 500.000,00 zł
Konto: 74 1240 3826 1111 0000 4398 2482